De verschillende mogelijkheden van het nieuwsbriefsysteem

Gepersonaliseerde verzending
Vul uw nieuwsbrieven aan met een persoonlijke aanhef. U kunt hierbij gebruik maken van de ingevoerde contactvelden binnen uw groepen.

Beheer uw contacten
Houdt uw contacten overzichtelijk en verdeel ze over verschillende groepen. Bij het aanmaken of importeren van contacten kunt u zelf contactvelden aanmaken zodat hier later op teruggezocht kan worden.

Importeren van contacten via CSV of RSS
Om uw contacten in het systeem te plaatsen is het mogelijk deze te importeren. Dit kan via een Excel (CSV) bestand. De verschillende kolommen in dit bestand koppelt u na het importeren aan de juiste contactvelden. Contacten die al bestaan worden bijgewerkt.

BlueBerry kan ook een automatische koppeling met uw website of CRM systeem aansluiten. Hierbij worden de contacten elke nacht gesynchroniseerd. Deze synchronisatie loopt via een beveiligde RSS / XML feed.

Bekijk het persoonlijke profiel van uw contacten
Bekijk het profiel van uw contacten in detail. Waarneer zijn ze aangemeld, zijn ze nog lid, welke nieuwsbrieven hebben ze ontvangen en gelezen, waar hebben ze op geklikt en wat zijn hun interesses.

Losse artikelen toevoegen aan de nieuwsbrief
Een nieuwsbrief is te versturen met een standaard titel en tekst maar is ook uit te breiden met losse artikelen. Deze artikelen staan met korte omschrijving, titel en foto in de nieuwsbrief. Om meer te lezen dient men door te klikken. Dit kan naar een externe URL, maar het is ook mogelijk dat het volledige verhaal op een aparte pagina wordt vertoont. Op deze manier is het mogelijk een overzichtelijk nieuwsbrief op te maken waar toch veel inhoud in past door de 'lees meer' functionaliteit.

Externe koppelingen
Naast de artikelen die aangemaakt kunnen worden binnen het nieuwsbriefsysteem is het ook mogelijk externe koppelingen te gebruiken voor de opvulling van de nieuwsbrief. Denk hierbij aan producten van een webshop of nieuws van de website. Met een RSS koppeling kunt u de producten selecteren waarna ze binnen de vormgeving van uw nieuwsbrief komen te staan. Uw klant kan via het artikel in de nieuwsbrief direct doorklikken naar het desbetreffende product op uw site.

Doelgroep selectie
U kunt uw nieuwsbrieven verzenden naar aparte contactgroepen maar het is ook mogelijk om uitgebreidere selecties te maken. Met de contactvelden welke gekoppeld zijn aan de contacten kunnen bredere selecties worden gemaakt. Denk hierbij aan: Vrouwlijke doelgroep, ouder dan 30 gevestigd in Amsterdam. De selecties welke gemaakt kunnen worden zijn geheel afhankelijk van de beschikbare data en ingevoerde contactvelden. De selecties die u maakt kunt u opslaan indien u deze vaker gebruikt. Het is mogelijk de uitgedraaide selectie te exporteren naar excel.Statistieken
Na elke verzending kunt u de live statistieken van een nieuwsbrief te bekijken. Hierin zijn de volgende onderdelen te achterhalen :

- Aantal nieuwsbrieven aangekomen, gelezen en gebounced
- Wie opende de nieuwsbrief
- Waar werd op geklikt
- Om welke redenen bouncen gebruikers
- Op welk tijdstip worden de nieuwsbrieven geopend
- Op welke dagen na de verzending worden nieuwsbrieven nog geopend

Verzending op basis van interesses
Bij het aanmaken van artikelen kunt u met tags interesses aangeven. Klanten die op deze artikelen klikken worden geregistreerd. Op basis van hun kliks worden er interessegebieden opgemaakt. Bij de verzending van een nieuwsbrief kan er niet alleen op doelgroep worden geselecteerd maar ook op geregistreerde interessegebieden. Bijvoorbeeld: Stuur naar klanten met interesse in "Vakantie spanje".

Bounce meting / opschoning
Bij versturen van nieuwsbrieven worden de status van een contact gecontroleerd. Zodra een persoon een bounce ontvangt (e-mail adres bestaat niet) wordt deze persoon uit de lijst verwijderd. Bij overige bounces probeert het systeem een nieuwsbrief 3 keer te versturen, daarna gaat een gebruiker op inactief. Het e-mailbestand wordt op deze manier netjes schoongehouden.

Koppeling aanmelding via de website, afmeldingen vanuit de nieuwsbrief
Indien u een nieuwsbriefsysteem wilt gebruiken maar geen aanmeldmogelijkheid heeft op uw bestaande website kan BlueBerry hierin voorzien. Via deze koppeling komen nieuwe aanmeldingen automatisch in het nieuwsbriefsysteem te staan. Ontvangen uw klanten uw e-mails maar willen ze zich afmelden? Dan kan dit door een afmeldmogelijkheid onderin de nieuwsbrief.

Meesturen van attachments
Stuurt u nieuwsbrieven met daarin veel bijlagen? Met het nieuwsbriefsysteem kunt u verschillende bestandsformaten aan de nieuwsbrief koppelen. Deze bijlagen worden dan als downloadlink in de nieuwsbrief zelf meegestuurd, hierdoor blijven de e-mails klein van formaat.

Neem direct contact met ons op